Foto: Melanie Burford

Forskningsenhet for helseundersøkelser

Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus har behov for å gjennomføre større studier på friske individer og pasienter med lettere sykdomstilstander. Denne tildelingen har til hensikt å bidra til etableringen av en ny enhet; Forskningsenhet for helseundersøkelser, FHU, som kan ivareta dette behovet

FHU skal drives i samarbeid mellom UiB og HUS, og vil fysisk være lokalisert ved UiB i Overlege Danielsens Hus, Årstadvollen.

Eksempler på studier som vil bli gjennomført ved FHU inkluderer intervensjonsstudier, oppfølgingsstudier av pasienter, befolkningsundersøkelser, vaksinestudier og ernæringsstudier. FHU skal også kunne gjøre studier i samarbeid med næringslivet, som for eksempel ernæringsindustri og legemiddelindustri samt med primærhelsetjenesten.

Midlene fra Bergens forskningsstiftelse skal brukes til utstyr tilsvarende et vanlig legekontor med bl.a. EKG-utstyr og defibrillator, utstyr til blodprøvetaking og sentrifugering av blodprøver for klargjøring til transport, avtrekksskap, metabolsk kjøkken, spirometriutstyr, kjøleskap, -80 C fryser, utstyr til enkle belastningstester som for eksempel sukkerbelastning, tannlegestol, gynekologisk stol, oppvaskmaskin for laboratorium, datamaskiner og AV-utstyr.

FHU skal ha offisiell åpningsmarkering 3. november.

– Det finnes ingen tilsvarende enheter i Norge i dag (fra prosjektsøknaden)

Fakta:

Prosjektperiode: 2017-2021
Bidrag: 11.374 MNOK
Prosjektleder/leder for FHU: professor Francisco Gomez Real

Mottaker: Universitetet i Bergen

Les mer