Charalampos Tzoulis

BFS-prosjekt:Using Multidimensional Integration of Biological Systems to Unravel the Pathogenesis of Parkinson’s Disease
Periode: 2017-2021
Institutt: Klinisk institutt 1

Charalampos Tzoulis MD, PhD, er klininsk neurolog ved Haukeland Universitetssjukehus og leder av forskningsgruppen:  Translational Science in Neurodegeneration and Aging (TSNA) ved Universitetet i Bergen. Den kliniske spesialiteten er neurogenetikk og neurodegenererende  lidelser, inkludert  ataksi, dystoni og Parkinsons sykdom. Forskningsgruppen arbeider særskilt med aldring og nevrodegenerasjon med særlig fokus på Parkinsons sykdom. Tzoulis oppdrag og langsiktig målsetning er å belyse mekanismene bak aldersrelaterte  hjernesykdommer og å utvikle terapier for å unngå nevrodegenerasjon.

Charalampos Tzoulis ble født i Aten, Hellas i 1979. Mastergrad i medisin tok han i Ungarn (2003) ved Albert Szent-Györgyi Medical University of Szeged. Etterhvert fikk han sin spesialisering i nevrologi ved Haukeland universitetssjukehus, og fullførte sin PhD ved UiB i 2010.