Helge Ræder

BFS-prosjekt: Clinical, Proteomics and Stem Cell Studies of Diabetes and Pancreatic Disease
Periode: 2013-2016
Institutt: Klinisk institutt 2

Helge Ræder, MD PhD, er professor og visestyrer for forskning ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Han har også stilling ved sekjson for endokrinologi, Avdeling for pediatri ved Haukeland Universitetssjukehus. Han ferdigstilte sin profesjonsutdanning ved UiB i 1997 (MD), og sin PhD-grad i 2006. 

To ganger har han hatt forskningsopphold som Fulbright visiting Scolar ved Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School (2005-6 og 2010-11). Han leder nå Stamcelle-forskningslaboratoriet ved KG Jebsen Diabetes Centre ved Klinisk institutt. Han var med å etablere Bergen Stem Cell Consortium og er i dag Principal Board Member i konsortiet. Han fikk sitt BFS-stipend i 2013.