Foto: Melanie Burford

Bioinformatikk

I samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Universitetet i Bergen (UiB) satser BFS betydelig på bioinformatikk. Satsningen innebærer bidrag til å rekruttere 5 vitenskapelige stillinger ved UiB, driftsstøtte til bruk av avansert medisinsk utstyr til persontilpasset medisin og genomsekvensering samt etablering av et bioinformatisk servicesenter for forskere ved UiB og HUS, SAMB.

Satsningen er knyttet til tidligere gaver i form av medisinsk utstyr fra Trond Mohn og BFS. For å få utnyttet gavene fullt ut, både fra HUS og UiBs side er det behov for både forskning, metodeutvikling og brukerassistanse. Satsningen er tverrfaglig og har som målsetning å styrke norsk forskning og utdanning innen beregningsorientert biologi.

Rekrutteringsdelen av satsningen skal bidra til å hente inn 5 nye vitenskapelige gruppeledere til ulike bioinformatikkmiljø ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. Computational Biology Unit (CBU) vil være den faglige enheten som koordinerer rekrutteringen og som vil være en viktig faglig samarbeidsdriver.

En del av satsningen vil gå til driftsstøtte til persontilpasset medisin og genomsekvensering.

En del av satsningen vil gå til å etablere SAMB Senter for Anvendt Medisinsk Bioinformatikk

Her kan du lese hvordan UiB presenterer satsningen: Storsatsning på bioinformatikk 

Fakta om rekrutteringsprosjektet

Prosjektperiode: 2017-2022

Rekrutteringsprosjektet ledes av Inge Jonassen ved Institutt for informatikk

Les mer