Foto: Melanie Burford

Ernæringsforskning

BFS har siden 2011 støttet opp om en større satsing på klinisk ernæringsforskning i Bergen.

Forskningsprogram for klinisk ernæringsforskning

Programmet, som ble til gjennom en øremerket gave fra Trond Mohn, omfattet fem hovedtema innen ernæringsforskning:

  • Feilernæring
  • Ernæringsrelaterte fordøyelsessykdommer
  • Ernæring og metabolske lidelser
  • Fedme
  • Klinisk og eksperimentelle studier

Det medisinske fakultet og Haukeland universitetssykehus vurderer satsingen som viktig for utviklingen av den kliniske ernæringsforskningen i Bergen. Fakultetet skriver følgende i sin rapport til stiftelsen:

«Satsingen har vært svært viktig i oppbyggingsfasen av ernæringsvitenskap ved Det medisinsk odontologiske fakultet og ved Haukeland Universitetssykehus. Det er publisert 109 vitenskapelige artikler, bl.a. i de aller beste tidsskrift innen medisin og ernæring (N. Engl. J. Med., Cell, og Am. J. Clin. Nutr). I alt 15 PhD kandidater har vært tilknyttet prosjektene, og forskerne har bidratt til undervisning og veiledning av bachelor‐ og mastergradsstudenter. Satsningen har i stor grad bidratt til annen ekstern forskningsfinansiering fra bl.a. Forskningsrådet, Helse Vest og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen».

I forlengelsen av programmet har UiB etablert et eget Senter for ernæring. Ambisjonen er at senteret skal fremme ernæringsforskning gjennom et tverrfaglig og interdisiplinært samarbeid mellom forskere, enheter og institusjoner.

Fra Senter for ernærings nettsider: «Ernæring er et viktig fagfelt for klinisk medisin, både i forskning, utdanning og klinisk praksis. Forskning er hovedoppgaven for senteret, men senteret støtter også både utdanning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av forskningsgrupper og forskere med relevant virksomhet i Vest-Norge, både innenfor og utenfor UiB«.

 

Fakta om program for klinisk ernæringsforskning:

Tildelingsår: 2011

Prosjekteperiode: 2012 – 2015
Bidrag fra BFS gjennom gave signert Trond Mohn: 16 MNOK

 

Les mer