Foto: Melanie Burford

Matematikk

Matematikkprogrammet er det første nasjonale programmet til Bergens forskningsstiftelse. Programmet er også et samarbeid med Tromsø forskningsstiftelse. Programmet ble lyst ut med søknadsfrist 30. april 2017.

Programmet er åpent for de matematiske instituttene ved Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø (UiT). Programmet søker å bidra til å styrke og videreutvikle forskning i ren matematikk ved UiB, UiO, NTNU og UiT, gjennom strategisk rekruttering og miljøstøtte.

Hver institusjon ble invitert til å nominere inntil to kandidater, der minst en skal være kvinne. Det nasjonale samarbeidsprosjektet (miljøstøtten) skal ledes av Universitetet i Bergen. Både rekrutteringsdelen og miljøstøtten er tiltak som er motivert av Norges Forskningsråds evaluering av matematikkfaget.

Etter de etablerte kvalitetskravene i stiftelsen vurderes de nominerte kandidatene og det felles samarbeidsprosjektet nå av en internasjonal komite med eksperter innen fagfeltet.

Fakta om matematikksatsningen:

Planlagt oppstart: 2018
Periode: 4 år + eventuelt 2 år

Utlysningstekst
Budsjettmal for søkere fra UiO, UiB og NTNU
Budsjettmal for søkere fra UiT

Ta kontakt for mer informasjon