Foto: Melanie Burford

Medisinsk visualisering

Med økonomisk medvirkning fra Bergens forskningsstiftelse har Helse Bergen og Universitetet i Bergen i fellesskap etablert Senter for medisinsk visualisering med virkning fra 1. januar 2017. I tillegg bidrar stiftelsen til finansiering av en innstegsstilling i medisinsk visualisering ved Institutt for informatikk.

Senteret er et tverrfaglig samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinsk-odontologisk fakultet, Det psykologiske fakultet og Helse Bergen. Senteret er lokalisert ved Helse Bergen, Radiologisk avdeling, og Eli Renate Grüner er tilsatt som senterleder.

Senterets langsiktige mål er at forskningsresultatene skal komme pasientene til gode gjennom sikrere diagnostisering og behandling med bruk av moderne utstyrspark. I forbindelse med etableringen av senteret uttaler administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen at:

«Vi ser det som strategisk viktig å etablere et senter for å videreutvikle og bygge på den kompetansen og de ressursene som er opparbeidet i våre fagmiljø over flere år»

Bergens forskningsstiftelse støtter satsingen på medisinsk visualisering med til sammen 33 millioner kroner i en periode på 5 år, hvorav 6 millioner kroner er øremerket en ny innstegsstilling (førsteamanuensis) ved Institutt for informatikk. 27 millioner går til drift av senteret, inkludert 2-3 forskningsprosjekter. Utover dette bidrar Universitetet i Bergen og Helse Bergen med betydelige ressurser både i form av stillinger og infrastruktur.

De nye forskningsprosjektene vil stå sentralt i senterets arbeid, og senterets ledelse har invitert aktuelle fagmiljøer til å sende inn prosjektskisser. Basert på skissene vil et mindre antall miljøer bli invitert til å utarbeide søknader, som deretter vil bli vurdert av internasjonale eksperter.

Prosessen for å identifisere forskningsprosjektene som vil utgjøre grunnstammen i senterets virksomhet i oppstartsperioden er således allerede i gang.  Se også stiftelsens utlysning med nærmere opplysninger og evalueringskriterier.

Innstegsstilling ved Institutt for informatikk

Noeska Smit kommer TU Delft i Nederland og startet 1.1.2017 i stillingen som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk innen fagfeltet medisinsk visualisering.

Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk benytter avanserte datagrafikk og moderne grafikk-hardware for å oppnå visualiseringer for bedre innsikt i data, som leder til kunnskapsinnsikt og bedre avgjørelser. Gruppen er aktiv innen feltet computational medicine – et forskningsfelt i sterk vekst.

 

Senter for medisinsk visualisering vil ha en offisiell åpningsmarkering i oktober 2017

Fakta om Senter for medisinsk visualisering

Prosjektperiode: 2017-2021

Senteret er etablert ved Haukeland universitetssjukehus. I tillegg til selve senteret lyses det ut prosjektmidler som skal ha sin aktivitet knyttet til senteret.

Les mer

Fakta om innstegsstillingen ved Institutt for informatikk

Prosjektperiode: 2017-2022

Stillingen er knyttet til Institutt for informatikk, Visualiseringsgruppen.

 

Les mer