Foto: Melanie Burford

Toppforskprogrammet

Med 50% støtte fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) har UiB satt av 137 millioner kroner til Toppforsk-programmet fram til 2021. Ved å kunne tilby toppforskerne ekstra gode vilkår og administrativ støtte, har samarbeidet styrket UiB i den internasjonale konkurransen om fremragende forskere.

De fem toppforskerne er:

Toppforsk-avtalen understreker også det mangeårige samarbeidet som er etablert mellom BFS og UiB, der BFS tidligere har gitt uvurderlig støtte til unge forskere som er i prosessen med å etablere seg selv og skape sitt eget forskningsmiljø. Toppforsk bygger videre på dette ved å hente internasjonalt etablerte forskere til Bergen, og ikke minst rekruttere disse til fagmiljøer der UiB allerede har etablert sterke forskningsmiljøer på elitenivå.

Å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge er ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.

Last ned mini-magasinet som presenterer programmet og toppforskerne.

Fakta

Oppstart: 2015
Planlagt gjennomført: 2021

UiBs Toppforsk-program bygger på et ønske fra regjeringen om å etablere flere verdensledende forskningsmiljøer ved norske universiteter.

Bergens forskningsstiftelse (BFS) har gått inn med 68,5 millioner kroner for å sikre at de beste forskerne velger UiB.

Det inngås en startavtale over fem år med hver av forskerne, slik at disse blir i stand til å etablere et toppforskerteam ved UiB.

Den totale rammen for Toppforsk-programmet støttet av regjeringen og BFS er på 137 millioner kroner.

 

Les mer